Q, K, 2, A, K +  A, 4 = 2.141312 = Two Pairs - Aces and Kings
9, 4 = 1.13141209 = One Pair of Kings
J, 7 = 1.13141211 = One Pair of Kings
3, K = 3.131412 = Three Of A Kind - Kings
3, 10 = 1.13141210 = One Pair of Kings
3, 9 = 1.13141209 = One Pair of Kings
6, 6 = 2.130614 = Two Pairs - Kings and Sixes
A, 9 = 2.141312 = Two Pairs - Aces and Kings
9, 4 = 1.13141209 = One Pair of Kings
8, 5 = 1.13141208 = One Pair of Kings
7, 7 = 2.130714 = Two Pairs - Kings and Sevens
J, 8 = 1.13141211 = One Pair of Kings
Winner: Three Of A Kind - Kings (3.131412)

0.0011

3.131412